Online: 1

O nás

Spoločnosť AutoDražba.sk bola založená v roku 2007. Jej hlavným zameraním je obchodovanie na trhu s jazdenými vozidlami prostredníctvom kúpy a predaja v Európskych akčných domoch.

Autodražba.sk od svojho vzniku realizuje nákupy motorových vozidiel pre svojich klientov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. V súčasnej dobe tvorí významnú časť jej obratu predaj vozidiel na Nemeckom trhu.

Ako prvá spoločnosť v týchto krajinách umožňuje prístup na všetky významné zahraničné aukcie aj súkromným osobám. Umožňuje to unikátne virtuálne dražobné centrum vybudované v sídle spoločnosti a zatupovanie súkromných osôb na fyzických aukciách.

Dlhoročné skúsenosti a veľký objem realizovaných obchodov zabezpečujú mimoriadnu kompetentnosť a profesionalitu uskutočňovaných procesov.

Pre skupinu podnikateľov, ktorí sú platcami DPH umožňuje spoločnosť AutoDražba.sk priamy nákup vozidla bez povinnosti platiť DPH.