Online: 1

Ako to prebieha

V Európe denne prebieha veľké množstvo rôznych typov aukcií osobných a úžitkových vozidiel, kamiónov, motocyklov, štvorkoliek, obytných vozidiel, pracovných strojov a iných dopravných prostriedkov. Vozidlá pochádzajú od súkromných osôb, cez operatívne leasingy, firemné flotily, štátne a obecné spoločnosti až po vozidlá od autorizovaných predajcov. Aukčné domy umožňujú na všetky dôležité aukcie vstup len registrovaným obchodníkom, ktorí môžu preukázať, že obrat ich spoločnosti pochádza z obchodu s vozidlami. Spoločnosť AutoDrazba.sk Vám ponúka možnosť získať vybrané vozidlo za obchodnícku cenu. Popri menej rozšírených tendroch a aukciách s fixovanou cenou sa naša spoločnosť špecializuje na najčastejšie využívané typy OnLine aukcií, Fyzických a Live OnLine aukcií, ktoré tvoria našu základnú ponuku. Výber vozidla a postup realizácie konzultujte s našimi obchodníkmi, ktorí Vás budú na aukciách zastupovať. Ako to prebieha?

Postup pri realizácii je s drobnými odchýlkami u všetkých typoch aukcií rovnaký:

OnLine

OnLine akcie sú v súčasnej dobe najrozšírenejšou formou predaja vozidiel. Touto formou sa v Európe týždenne predá rozhodujúci balík z asi 10.000 ponúkaných vozidiel. Jej najväčšou výhodou je komfort akým proces prebieha. Prakticky z pohodlia domova, z našej kancelárie, prípadne cez mobilný telefón sa dá kúpiť výborné auto za skvelú obchodnícku cenu. Tento spôsob však prináša so sebou pre niekoho neprekonateľnú bariéru pri kúpe vozidla bez osobného kontaktu. Túto aukciu pre Vás sprostredkuje náš odborný pracovník na základe Vašich požiadaviek cez online prístup na zadanú aukciu. Registračný poplatok je 199,-Eur.

Fyzické aukcie

Fyzické aukcie sa konajú pravidelne každý týždeň na rôznych miestach v Európe. Ponuka vozidiel počas týždňa postupne pribúda, až po úplný počet všetkých dražených položiek aj s fotografiami, kompletným popisom a výrobným číslom karosérie. Všetky údaje sú na stránke aukčného domu k dispozícii najneskôr deň pred samotnou aukciou. Na aukcii sú naši pracovníci osobne prítomní, pred samotnou dražbou vykonávajú fyzickú prehliadku vozidla za použitia modernej digitálnej techniky na meranie hrúbky laku, tak aby sa zabránilo nákupu vozidla po havárii. Po vykonaní obhliadky vozidla Vám naši pracovníci telefonicky oznámia jej výsledok a pri samotnej licitácii sa riadia Vašimi pokynmi. Po ukončení dražby vybavíme všetky formality a zabezpečíme prevoz kúpeného vozidla na miesto určenia. Registračný poplatok je 1.199,-Eur.

Live OnLine aukcie

Tieto aukcie sú totožné s fyzickými a prebiehajú v rovnakom čase. Dianie na aukcii je sprístupnené prostredníctvom obrazu prenášaného internetom. Vozidlá, ich pohyb a zvuk je možné sledovať naživo (Live OnLine) z nášho špecializovaného pracoviska na viacerých monitoroch za Vašej prítomnosti. Pri tomto type budete mať skvelý realistický pocit priameho účastníka akcie, ktorá je od Vás vzdialená stovky kilometrov. Sami budete vidieť ako aukcia prebieha a budete mať možnosť okamžitej reakcie na dianie v aukčnej sieni. Po odklepnutí vozidla realizujeme formality s aukčnou spoločnosťou rovnako ako pri jednoduchých OnLine dražbách. Virtuálne akcie prebiehajú v termínoch podľa vášho želania v sídle našej spoločnosti. Registračný poplatok je 299,-Eur.

Výhody kúpy vozidla prostredníctvom AutoDražba.sk