Online: 2

Dražby áut

OnLine dražba áut

V zahraničí ide o dynamicky sa rozvíjajúcu časť trhu. Cena nie je pevne stanovená a závisí od dopytu a ponuky. Okrem nových vozidiel do nej vstupujú i použité automobily, ktoré môže predávať cez systém aukcie ktokoľvek.

Fyzická dražba áut

Dražba znamená dobrovoľnú ponuku konkrétneho -fyzického auta na určitom mieste tak, že si kupujúci môžu tovar prezrieť či odskúšať, a to najmä v medzinárodnom obchode. Vyvolávacia cena je základná a postupne sa ponuka zvyšuje.

Live OnLine dražba áut

Nemá žiadne geografické obmedzenia a kupujúci sa môžu aukcií zúčastniť z ktoréhokoľvek miesta, kde je prístup na internet. Forma licitácie v reálnom čase je z pohľadu záujemcu zábavná a napínavá. Vyvolávacie ceny sú nižšie ako trhové.